โปรโมชั่นอ.แอม เพ็ญพราว (ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

#รีวิวสักคิ้วที่ไหนดี #สักปากที่ไหนดี

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่จองล่วงหน้า

สักคิ้ว,สักปาก,สักหน้าอก,สักไรผม(ต่อจุด) กับผอ.แอม

Promotion Click เลย 

(สามารถจองโปรโมชั่นก่อน และเลือกวันเข้ารับบริการภายหลังได้ค่ะ) 

 สามารถสอบถามเพิ่มเติม

(โทร) สายด่วน 092-323-9144

093-553-6322

  (ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)


 

 

 

  (ผลลัพธ์อาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล)

การดูแลหลังการสักคิ้ว   
ควรปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ได้ผลตามที่มุ่งหวังไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
Visitors: 232,824